Dienstag, 1. Januar 2013

D=OUT Kabuki Disco (new album)


Regular Edition (jou) (3150 Yen)
http://25.media.tumblr.com/b1a941afca1e0a717900f46c1b55f3c4/tumblr_mfw5a8Z1sG1qlk78bo3_400.jpg
[CD]
01. zenza
02. kabuki desuko
03. Killer Tune
04. chuukyorirenai
05. high collar babe
06. T.S.G
07. kokuhaku to keibetsu
08. kachoufuugetsu sakurafubuki
09. yukizuri no fuyu
10. shura
11. aisuru hito
12. hikoushoujo
13. senshuuraku
Limited Edition (dai) (3670 Yen)
http://24.media.tumblr.com/b1f5e0bb99719749345cdd4b822ed6cd/tumblr_mfw5a8Z1sG1qlk78bo1_400.jpg
[CD]
01. zenza
02. kabuki desuko
03. Killer Tune
04. chuukyorirenai
05. high collar babe
06. T.S.G
07. kokuhaku to keibetsu
08. kachoufuugetsu sakurafubuki
09. yukizuri no fuyu
10. julianna
11. aisuru hito
12. hikoushoujo
13. Senshuuraku
[DVD]
01. Live version of all songs included on “kabuki desuko”
02. one man live “kabuki desuko ikuseikai”
03. “kabuki desuko ikuseikai” backstage footage
Limited Edition (gin) (3670 Yen)
http://24.media.tumblr.com/39b087052a490c5b608e4fea237ff761/tumblr_mfw5a8Z1sG1qlk78bo2_400.jpg
[CD]
01. zenza
02. kabuki desuko
03. Killer Tune
04. chuukyorirenai
05. high collar babe
06. T.S.G
07. CAT WALK
08. kokuhaku to keibetsu
09. kachoufuugetsu sakurafubuki
10. shura
11. aisuru hito
12. hikoushoujo
13. senshuuraku
[DVD]
kabuki desuko PV
kabuki desuko member main cast version (5 versions with focus on one member)
kabuki desuko production variety making

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen